Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 454

Решение № 454

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна срока на внасяне на кандидатурите за образователна награда „24 май“ на Община Велико Търново по реда на чл. 9 от Статут на награда „24 май“ на Община Велико Търново – за завършен гимназиален етап в Община администрация.

 

РЕШЕНИЕ № 454

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет променя срока за внасяне на кандидатурите за образователна награда „24 май“ на Община Велико Търново по реда на чл. 9 от Статут на награда „24 май” на Община Велико Търново – за завършен гимназиален етап в Общинска администрация, както следва:

 

Било – не по-късно от 15 май

Става – не по-късно от 25 април

 

Чл. 9, ал. 2 До свикване на заседанието на комисията по чл. 10 кандидатите /които са номинирани/ могат да внасят допълнително документи удостоверяващи условията по чл. 8.

В останалата си част Статут на награда „24 май“ на Община Велико Търново остава непроменен.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ