Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 455

Решение № 455

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Присъждане Академичната награда на Община Велико Търново на млади специалисти за 2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 455

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 10 от 19.11.2012 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

 

на

 

Драгомир Георгиев Георгиев

 

Завършил през 2012 г. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност „История”, ОКС „бакалавър”. В момента е студент в магистърска програма по „Българска история”.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ