Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 462

Решение № 462

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Доклад от г-жа Снежана Данева – Иванова – Заместник кмет „Икономическо развитие” за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД

 

РЕШЕНИЕ № 462

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Доклад за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София на 12.11.2012 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ