Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 479

Решение № 479

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 6 на ул.”Т.Търновски” № 25, вход А, гр. В.Търново, в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 479

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал.1,т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновският общински съвет реши:

1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба общинско жилище, представляващо двустаен апартамент № 6 на ул.” Т.Търновски” № 25, вход А в гр. В. Търново

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 40 800 лева без ДДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ