Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г. Решение № 480

Решение № 480

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и район Зугло, Будапеща, Република Унгария

 

РЕШЕНИЕ № 480

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.111 и чл.114 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинска администрация, Великотърновски общински съвет ратифицира Декларация за партньорство между Община Велико Търново, Република България и район Зугло, Будапеща, Република Унгария и за сътрудничество в областта на културата, туризма, градоустройството, образованието,науката, икономиката и други сфери на обществения живот, подписана на 01.10.2012 г. в гр. Велико Търново в 2 /два/ оригинални екземпляра на английски език.

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише окончателен Договор за партньорство с район Зугло, Будапеща, Република Унгария.

           

Приложение: Декларация за партньорство между Община Велико Търново, Република България и район Зугло, Будапеща, Република Унгария и за сътрудничество в областта на културата, туризма, градоустройството, образованието,науката, икономиката и други сфери на обществения живот.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ