Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 482

Решение № 482

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 482

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ