Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 484

Решение № 484

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 484

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ