Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 485

Решение № 485

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане   на Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 485

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК, чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация,Великотърновски общински съвет:

 

1. Отменя приетата с Решение № 780/13.06.2002 г. Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново,изменена и допълнена с решение № 844/18.03.2010 г. на Великотърновски общински съвет.

2. Приема на първо четене Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново .

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ