Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 486

Решение № 486

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 486

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,чл.4,ал.4 от ЗПСК, чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

 

1. Отменя приетата с Решение № 780/13.06.2002 г. Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, изменена и допълнена с решение № 844/18.03.2010 г. на Великотърновски общински съвет.

2. Приема на второ четене Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново .

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (486-Naredba_prihodi_privatizacia.pdf)486-Naredba_prihodi_privatizacia.pdf[Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново]192 Kb