Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 494

Решение № 494

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2 от 15 март 2002 година за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 година.

 

РЕШЕНИЕ № 494

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16 д от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС и писмо изх. № 0801-159/04.12.2012 г. на Областен управител на област Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде приложена разпоредбата на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС за прилагане на спешна мярка по реда чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусни линии Велико Търново – Плевен № 4201 и Велико Търново – Стара Загора № 4201 до провеждане на процедура по възлагане на превоза за срок не по-дълъг от дванадесет месеца, считано от 31.12.2012 г. от Кмета на Община Велико Търново.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ