Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 499

Решение № 499

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 475/29.11.2012г. на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 499

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя свое Решение №475 по протокол №32 от 29.11.2012 г., както следва:

            Било: „1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39 ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4 ал.1 от ЗНЧ,….”

            Става: „1. На основание чл.39 ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ,….”.

 

В останалата си част решението остава непроменено.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ