Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 500

Решение № 500

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 500

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски общински съвет приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново за 2011 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ