Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 505

Решение № 505

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Ечмиадзин, Република Армения.

 

РЕШЕНИЕ № 505

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 111 и чл. 114 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет ратифицира Декларация за партньорство между Община Велико Търново, Република България и град Ечмиадзин, Република Армения и за сътрудничество в областта на културата, туризма, градоустройството, образованието, науката, икономиката и други сфери на обществения живот, подписана на 11 октомври 2012 г. в град Велико Търново в по 2 /два/ оригинални екземпляра, съответно на български, арменски и английски езици.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише окончателен договор за партньорство с град Ечмиадзин, Република Армения.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ