Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 508

Решение № 508

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 508

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ