Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 509

Решение № 509

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 509

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ