Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 512

Решение № 512

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за IІ-то полугодие на 2012 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 512

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за І–то полугодие на 2012 г. и неснетите от отчет решения.

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за II – то полугодие на 2012 г. №№ 299, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 405, 406, 408, 412, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, и неснетите от отчет решения с №№ 71, 72, 77, 123, 124, 125, 126, 150, 158, 159, 160, 177, 188, 196, 198, 211, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 238, 239, 240, 243, 247, 248, 251, 262, 264, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 291, 292, 293, 294, 5, 1220, 1323, 1324, 1167, 798, 866, 867, 868, 869, 872, 919, 675, 777.

3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 305, 306, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325 , 333, 346, 351, 352, 353, 354, 358, 365, 367, 368, 375, 376, 378, 400, 401, 403, 404, 407, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 424, 425, 431, 433, 442, 443, 452, 464, 465, 466, 476, 480, 481, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 501, 503, 504, 505, 506, и решения №№, 78, 83, 100, 128, 130, 143, 161, 164, 165, 181, 182, 194, 195, 197, 255, 258, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1411, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1003, 1134, 1142, 886, 926, 946, 989, 664, 740, 752, 467, 343, 410, 159, 1106, 138

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2012 г.

                       2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (512_nesneti.pdf)512_nesneti.pdf[Приложение № 2]257 Kb
Изтегляне на файла (512_otchet.pdf)512_otchet.pdf[Приложение № 1]304 Kb