Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 518

Решение № 518

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 518

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, т. 3, чл. 22, ал. 2, чл. 23, ал. 2 и чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново за 2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ