Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 519

Решение № 519

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 519

 

На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.2а ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски oбщински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (519_programa_os.pdf)519_programa_os.pdf[Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.]163 Kb