Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 520

Решение № 520

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община В. Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 520

 

На основание чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и чл.10.т.2 и 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

           

Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2013 година и утвърждава:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2013 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2013 година - Приложение 2 .

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2013 година- Приложение 3.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (520_plan_os.pdf)520_plan_os.pdf[Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2013 г.]109 Kb