Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 526

Решение № 526

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Вземане на Решение от Великотърновски общински съвет гр. Велико Търново на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, по доклада от извършената проверка на „Център за кожно венерически болести – Велико Търново“ ЕООД гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 526

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски общински съвет:

 

  1. Приема Информация по доклада от извършена проверка на „Център за кожно венерически болести – Велико Търново“ ЕООД гр. Велико Търново.
  1. Оправомощава Кмета на Община Велико Търново, да одобри ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за отстраняване на пропуски и недостатъци в ЛЗ „Център за кожно венерически болести – Велико Търново“ ЕООД гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ