Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 527

Решение № 527

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Стратегически и годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 527

 

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и т. 5 от Раздел IV на Статута на звеното за вътрешен одит, Великотърновски общински съвет:

 

Съгласува Стратегически и годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2013 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ