Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 529

Решение № 529

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново за регистрация за радио дейност.

 

РЕШЕНИЕ № 529

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласия Община Велико Търново да кандидатства пред Съвета за електронни медии за получаване на регистрация, като радио оператор, разпространяващ програмата си по кабелен път, съгласно чл. 125а, ал. 2 от ЗРТ, с програмна схема, неразделна част към настоящето решение.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите административни действия по т. 1.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ