Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 530

Решение № 530

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново за наземно аналогово радиоразпръскване.

 

РЕШЕНИЕ № 530

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да внесе в Съвета на електронните медии искане за откриване на конкурс по реда чл. 116 и сл. от Закона за радиото и телевизията, като начинът на разпространение е чрез наземно аналогово радиоразпръскване с регионален обхват.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое Решение № 412/25.10.2012 г., с което дава съгласие ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ да внесе в Съвета за електронни медии искане за откриване на конкурс по реда на чл. 116 и сл. от Закона за радиото и телевизията, като начинът на разпространение е чрез наземно аналогово радиоразпръскване с регионален обхват.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ