Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 531

Решение № 531

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 531

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договори за срок от 1 /една/ година с „ЕНИТА“ ЕООД – град Велико Търново и за срок от 6 /шест/ месеца с „АВИ-ДИЗАЙН“ ООД – град Велико Търново за ползване на рекламно-информационни носители с цел популяризирането на културни прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ