Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 548

Решение № 548

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2012 – 31.12.2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 548

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредба за командировките в страната, Великотърновски общински одобрява разходите за извършените командировки в страната от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.10.2012 – 31.12.2012 година в размер на 170 /сто и седемдесет лева/ по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.
  1. Съгласно Заповед № 5/31.10.2012 г. на Великотърновски общински съвет, разходите за командировки в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за отчетния период 01.10.2012 – 31.12.2012 година в размер на 381 евро /триста осемдесет и едно евро/ по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

   

   

  ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ