Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 549

Решение № 549

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924“ АД гр. Велико Търново на 28.12.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 549

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Информация за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924“ АД гр. Велико Търново на 28.12.2012 г.

           

2. Предлага на Кмета да представи становище относно участието на Община Велико Търново в „ПФК Етър-1924” АД на редовна сесия месец февруари.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ