Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 550

Решение № 550

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за международните командировки на Общинска администрация и общински съветници през 2012 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 550

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Информация за международните командировки на Общинска администрация и общински съветници през 2012 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2012 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ