Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 552

Решение № 552

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община Велико Търново безвъзмездно право на управление върху имот публична държавна собственост от национално значение – Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 552

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава принципно съгласие за безвъзмездно предоставяне на Община Велико Търново право на управление върху имот публична държавна собственост - Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ гр. Велико Търново

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имот публична държавна собственост Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ