Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 553

Решение № 553

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община Велико Търново безвъзмездно право на управление върху имот публична държавна собственост, археологическа ценност от национално значение – археологически резерват „Никополис ад Иструм“, с. Никюп, Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 553

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава принципно съгласие за безвъзмездно предоставяне на Община Велико Търново право на управление върху имот публична държавна собственост археологически резерват „Никополис ад Иструм“, с. Никюп, Община Велико Търново.

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имот публична държавна собственост - археологически резерват „Никополис ад Иструм“, с. Никюп, Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ