Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 35 от 07.02.2013 г. Решение № 558

Решение № 558

Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общински съвет,

проведено на 07.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.

 

РЕШЕНИЕ № 558

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:  

1.         Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.

2.         Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 2 400 000 лева;

3.         Валута - лева;                                                                     

4.         Вид на дълга – Търговски кредит;                                                          

5.         Начин на обезпечаване - Собствени приходи                                                   

6.         Условия за погасяване - Съгласно погасителен план

7.         Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7%

8.         Без такси и комисионни при обслужването на дълга

9.         Без такса ангажимент

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

ІІ. Настоящото решение отменя Решение №100/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ