Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 35 от 07.02.2013 г. Решение № 560

Решение № 560

Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общински съвет,

проведено на 07.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета на 2012 година; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 560

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски общински съвет:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2012 година по Приложение 5.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 7.

4. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 40, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2012г., утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2012 г., съгласно Приложение 8.

5. Допълва т.1 от Решение №39/22.12.2012 година, както следва: „При доказана икономическа изгода се допуска да не се прекратяват депозитите към 01.12.2012 година.”

6. Във връзка с т.14 от ДДС №13/21.12.2012 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2012 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета и отчета на Община Велико Търново към 31.12.2012 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени;

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (560_analiz_budjet.pdf)560_analiz_budjet.pdf[Анализ на икономичеслите показатели]164 Kb
Изтегляне на файла (560_info_kasovo.pdf)560_info_kasovo.pdf[Информация към отчета за касовото изпълнение на бюджета]124 Kb