Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 567

Решение № 567

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 567

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следните изменения в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново :

 

1. Отменя следните разпоредби:

 

чл.5, ал.2, т.3 Документ за съответния обект, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново – (№ /дата);

чл.5, ал.3, т.1 Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най близката жилищна сграда от органите на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Измереното еквивалентно ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22,00 /23,00/ часа;

чл.5, ал.3, т.2 Положително становище за съответствие с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност от Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Велико Търново.

чл.15, ал.3, т.4 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

чл.27, ал.3, т.3 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

чл.39, ал.2, т. 3 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

 

2. В приложение № 1 към Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, представляващо Заявление за извършвани дейности и работно време, от необходимите документи да отпадне т. 3 /Документ за съответния обект, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново – № ________________________ / дата__________________;/, като т.4, стане т.3, а т. 5, стане т.4;

 

3. В приложение № 4 към Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, представляващо Заявление, от необходимите документи да отпадне т. 3 /Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново/, като т.4, стане т.3, т. 5, стане т.4; като т.6, стане т.5, а т. 7, стане т.6;

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ