Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 569

Решение № 569

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011 – 2015 година за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 569

 

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 година за 2012 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ