Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 571

Решение № 571

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по опреративни програми за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 571

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по оперативни програми за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 година.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ