Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 574

Решение № 574

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на структурата на общинска администрация на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 574

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Одобрява численост на служителите 193 щатни бройки на Общинска администрация на Община Велико Търново, като числеността на Отдел „Устройство на територията“ се изменя от 15 бройки на 21 бройки.

2. Одобрява численост на служителите в населените места на Община Велико Търново 37 щатни бройки, като в населените места с. Въглевци, с. Габровци, с. Големаните, с. Райковци, с. Ялово, с. Войнежа, с. Буковец, с. Велчево, с. Ветринци, с. Емен, с. Момин сбор и с. Пушево, бройките се закриват.

3. В останалата си част Решение № 99/16.02.2012 г. на Великотърновски общински съвет остава непроменено.

4. Решението влиза в сила от 01.04.2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ