Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 579

Решение № 579

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 579

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 2, т. 4 и чл. 5, ал. 4 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Разкрива Клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Община Велико Търново в помещение находящо се на първи етаж в сградата на Кметство с. Вонеща вода – общинска собственост, актувана с АОС № 355/02.02.1998 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да назначи уредник в разкрития клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Община Велико Търново – 0,5 /половин/ щатна бройка.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ