Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 580

Решение № 580

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 580

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотърновски общински съвет приема за сведение Годишен доклад за дейността звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2012 година.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ