Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 581

Решение № 581

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността по Програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” през 2012 година и Финансов план за дейности по Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 581

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Информация за дейността по програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства”през 2012 година.

2. Приема Финансов план за дейностите по Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2013 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ