Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 583

Решение № 583

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Обявяване на 22 март 2013 г. /петък/ за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 583

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23, предложение второ от ЗМСМА, след поискано и дадено съгласие на Областен управител на област Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

Обявява 22 март 2013 година /петък/ - Празник на град Велико Търново за празничен и неприсъствен на територията на община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ