Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г. Решение № 595

Решение № 595

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Наименуване на площад в гр. Килифарево

 

РЕШЕНИЕ № 595

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие площадното пространство между кварталите с №№ 40, 41, 49, 50, 67, 70 по плана на гр. Килифарево, одобрен със Заповед № 175/1982 година да се именува: Площад «Академик Стефан Додунеков».

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ