Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г. Решение № 596

Решение № 596

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 596

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март“ на Община Велико Търново и Решение по Протокол №77/26.02.2013 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет „Васил Левски“, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА:

 

Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

 

старшина – курсант Ивелина Огнянова Жекова

 

Факултет „Общовойскови“ специалност „Войски за ядрена, химическа и биологическа защита и екология“ и гражданска специалност „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи“ в Национален военен университет „Васил Левски“.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ