Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г. Решение № 597

Решение № 597

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Избор на членове за Комисията за избор на носителя на Награда «Велико Търново»

 

РЕШЕНИЕ № 597

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Статута за Награда „Велико Търново“, Великотърновски общински съвет избира за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново“:

 

Проф. Михаил Стефанов Харалампиев

г-н Иван Александров Ангелов

г-н Стефан Тодоров Стефанов

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ