Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г. Решение № 599

Решение № 599

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-16/ 09.11.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ивайло Пламенов Гунев с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Петър Пармаков” № 7, ет. 2, ап. 2.

 

РЕШЕНИЕ № 599

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид предоставената информация от Началника на Митница Свищов и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да се опрости задължението в размер на 1000 лв. на лицето Ивайло Пламенов Гунев.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ