Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 38-то заседание - 22.03.2013 г. (проект)

Дневен ред на 38-то заседание - 22.03.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на тридесет и осмо заседание, което да се проведе на 22.03.2013 г. /петък/, от 11.00 часа в МДТ „Константин Кисимов”, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

 

2. Връчване на награда „Велико Търново”.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ