Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 38 от 22.03.2013 г. Решение № 601

Решение № 601

Препис-извлечение от Протокол № 38

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново“

 

РЕШЕНИЕ № 601

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Велико Търново“ (посмъртно)

 

проф. д-р Александър Колев Бурмов

 

 

Вярно:                                                                       НИКОЛАЙ АШИКОВ

/Диляна Милева/                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ     

                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ