Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 605

Решение № 605

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства та територията на град Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 605

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения:

 

  1. Отпада т. 11 – зона за платено паркиране на ул. „Крайбрежна“ № 47 в Приложение № 2 на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, като зоната за платено паркиране на ул. „Крайбрежна“ № 47 да стане публичен, платен паркинг с ограничено работно време – за автобуси и леки автомобили.
  1. Приема актуализация на зоните за платено паркиране – т. 4 пл. „Марно поле“, т. 5 /ул. „Марно поле“ – запад/ и т. 6 /ул. „Цар Тодор Светослав“/ - с 161 бр. паркоместа от Приложение № 2 на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, като общия брой на паркоместата на тези 3 зони за платено паркиране се намаляват с 13 бр. и стават 148 бр. паркоместа.

 

Приложение: Инвестиционни проекти /схеми, част „Организация на движението”, придружен с пълно текстово описание на конкретната зона/ посредством административни наименования на улици, площади и др. характеристики/.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ