Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 611

Решение № 611

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Общински съвет по наркотични вещества за 2013 г., Отчет за дейността на Общински съвет па наркотични вещества за 2012 г. и Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013-2016 г.

 

РЕШЕНИЕ № 611

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

  1. Отчет за дейността на Общински съвет па наркотични вещества за 2012 г.
  2. Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013-2016 г.
  3. План за действие на Общински съвет по наркотични вещества за 2013 г.

 

Приложение:

1. Отчет за дейността на Общински съвет па наркотични вещества за 2012 г.

2. Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013-2016 г.

3. План за действие на Общински съвет по наркотични вещества за 2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ