Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 613

Решение № 613

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г.

 

РЕШЕНИЕ № 613

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16 д от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС и писмо изх. № 0801-25/05.03.2013 на Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде приложена разпоредбата на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусни линии Бургас-Велико Търново № 4101, София-Велико Търново № 4201, Велико Търново-Свищов 8.30 и Велико Търново-Свищов 15.00 до провеждане на процедура по възлагане на превоза за срок не по-дълъг от дванадесет месеца, считано:

 

-  за линия Велико Търново-Свищов с начален час на тръгване от Велико Търново 8.30 – от 29.04.2013 г.

-  за линии Велико Търново-Свищов с начален час на тръгване от Велико Търново 15.00 часа, Бургас-Велико Търново №4101 и София-Велико Търново №4201 от 30.04.2013 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл. 16 д от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ