Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 615

Решение № 615

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 615

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет определя за 2013 година основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища в размер на 0,80 лв.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ