Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 632

Решение № 632

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Доклад от Йордан Грозданов за проведено Общо събрание на акционерите на «ПФК Етър – 1924» АД – Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 632

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Доклад от Йордан Грозданов за проведено Общо събрание на акционерите на «ПФК Етър – 1924» АД – Велико Търново, проведено на16.03.2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ